Oosttangent 4 | 1705 PA Heerhugowaard | T 072-5345080
Dorpsstraat 67B | 1747 HE  Tuitjenhorn

Social

 • Behandeling vindt plaats op verwijzing van huisarts, sportarts, specialist of volgens het Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF). Uitzondering hierop vormen  Belastbaarheidonderzoeken, Sportbegeleiding en preventie- en re-integratieprogramma’s.
 • De patiënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van fysiotherapeutische consult(en) en derhalve voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de zorgverzekering en voor eventuele vooraf aan te vragen machtiging en/of verlenging.
 • Er vindt slechts 1 fysiotherapeutische behandeling per dag plaats; dit geldt ook in de combinatie met Oefentherapie Mensendieck of Cesartherapie.
 • Indien bij verhindering een afspraak tenminste 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
 • Indien de patiënt niet in staat is om voor behandeling naar de praktijk te komen kan op verzoek van de (huis)arts of specialist aan huis behandeld worden.
 • Na iedere verwijzing of eventueel tijdens de behandelingsperiode wordt gerapporteerd aan (huis)arts of specialist. Als u dit niet wenselijk acht dient u dit aan te geven bij de behandelend fysiotherapeut.
 • De patiënt heeft te allen tijde het recht op inzage in het medisch dossier.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen.
 • De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen binnen LEEF!, My Healthclub of daarbuiten.
 • Roken is in het gehele gebouw niet toegestaan.
 • Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij één van onze medewerkers.
 • Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen; de directie behoudt zich het recht voor om personen die zich hier niet aan houden de toegang tot LEEF! te ontzeggen.

Gebruik van de oefenruimte geschiedt volgens de huisregels van My Healthclub en LEEF!:

 • Gebruik van oefenruimte uitsluitend volgens afspraak.
 • Het dragen van sportkleding (t-shirt, top, sportbroek, binnenschoenen) is verplicht.
 • Het gebruik van een handdoek is verplicht.
 • Gelieve (fitness)apparatuur schoon te maken na gebruik.
 • Tassen kunnen opgeborgen worden in de kluisjes in de kleedkamers en zijn derhalve verboden in de oefenruimte