Oosttangent 4 | 1705 PA Heerhugowaard | T 072-5345080
Dorpsstraat 67B | 1747 HE  Tuitjenhorn

Social

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut.
Natuurlijk mag u eerst een afspraak maken met uw huisarts, maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u 'direct' bij de specialist in beweging terecht. Zodat u 'direct' kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft een centrale rol spelen in de co├Ârdinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.
Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, voert deze eerst een screening uit. De screening start met een vraaggesprek, uw klacht wordt ge├»nventariseerd en er worden ook een aantal vragen gesteld die aanwijzingen kunnen geven voor andere onderliggende problematiek. Dit zijn de zogenaamde 'rode vlaggen'. Indien u positief antwoordt op een van deze vragen dan is het wenselijk om eerst naar uw huisarts te gaan.

Indien u niet positief antwoordt op de rode vlaggen vindt er aansluitend een lichamelijk onderzoek plaats (verder intake en onderzoek). Zo wordt bepaald of uw klacht geschikt is voor een fysiotherapeutische behandeling. Er zijn vier mogelijkheden:

  1. Uw klacht is ongeschikt voor een fysiotherapeutische behandeling. De fysiotherapeut zal u adviseren over een passende oplossing
  2. Uw klacht is geschikt voor een fysiotherapeutische behandeling. De fysiotherapeut maakt een afspraak voor een behandeling. Dit kan bij de screenende fysiotherapeut zijn, maar ook bij een collega die gespecialiseerd is in een deel van het vakgebied.
  3. Uw klacht is geschikt voor een fysiotherapeutische behandeling, maar de fysiotherapeut heeft aanvullende informatie nodig van uw huisarts. De aard van de informatie bepaald of de fysiotherapeut gelijk of op een later tijdstip een afspraak maakt voor een behandeling. (Het inwinnen van informatie gaat in overleg met u.)
  4. Uw klacht is ongeschikt voor een fysiotherapeutische behandeling en de fysiotherapeut heeft aanwijzingen dat er meer aan de hand is. Hij/zij zal u verwijzen naar uw huisarts. De fysiotherapeut neemt contact op met uw huisarts om hem/haar te informeren. (Tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.)