Oosttangent 4 | 1705 PA Heerhugowaard | T 072-5345080
Dorpsstraat 67B | 1747 HE  Tuitjenhorn

Social

  1. De Medi-SportLagune website wordt met grote zorg samengesteld. Niettemin geeft dit geen enkele garantie, expliciet of impliciet, dat de informatie die in deze website is opgenomen, zoals - maar niet uitsluitend als behandelbeschrijvingen en als adviezen,informatie over collegae en andere partijen, of waaraan wordt gerefereerd, volledig en juist is en geschikt is voor het doel dat de gebruiker van deze website aan de informatie geeft.
    Daarom sluit Medi-SportLagune elke aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, inclusief gevolgschade en gederfde inkomsten. Evenmin is Medi-SportLagune aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet kunnen gebruiken van deze website.
  2. Het is Medi-SportLagune te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan te wijzigen. Medi-SportLagune kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Het is niemand anders dan Medi-SportLagune toegestaan wijzigingen aan te brengen in deze website.
  3. Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Aangezien Medi-SportLagune geen toezicht heeft op de inhoud van websites van derden draagt Medi-SportLagune geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van informatie die al dan niet direct afkomstig is van websites van derden.
  4. Medi-SportLagune kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade, inclusief gevolgschade, aan computerhard- en/of -software welke direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website.
  5. Alle informatie en afbeeldingen op deze website vallen onder het auteursrecht van Medi-SportLagune tenzij anders vermeld. Niets van wat voorkomt op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Medi-SportLagune.
  6. Op deze algemene voorwaarden voor gebruik van de Medi-SportLagune website is Nederlands recht van toepassing.